LET’S PLAY

Norges største gamification leverandør av digitale teambuilding-aktiviteter og fagspill står nå på egne ben som Let’s play. Dører til nye muligheter og aktiviteter åpnes, til glede for gamle og nye kunder.

Les mer